Acasă

 

Știri 

 

Editoriale

 

Legislație

 

Ghiduri     

 

Unelte

 

Link-uri

 

Despre

 

 

    

Index Legislativ Silvic

Constituția României

LG    46/2008 Codul Silvic (Republicare)

LG  265/2017 Stabilirea prețului unitar de referință

                     pentru masa lemnoasă pe picior pentru 2018 – 164 lei/mc

Sinteză: Evoluția prețului unitar de referință pentru masa lemnoasă pe picior

 

Autoritatea națională care răspunde de silvicultură

OU     32/2015 Înființarea Gărzilor Forestiere

HG   743/2015 Funcționarea Gărzilor Forestiere

OM  456/2016 Regulamentul OF a Gărzilor Forestiere

LG   159/2017 Mărirea numărului de angajați la Gărzile Forestiere

 

Funcția publică

Codul Administrativ

LG    188/1999 Statutul funcționarului public

LG       7/2004 Codul de conduită al funcționarului public

HG   611/2008 Cariera funcționarilor publici

HG 1344/2007 Comisii de disciplină

 

Informații publice

LG   544/2001 Acces la informatii publice

LG   677/2001 Protecția datelor personale

OG    27/2002 Regimul petitiilor

LG   182/2002 Protectia informatiilor clasificate

HG  781/2002 Protecția informații Secrete de Serviciu

HG  585/2002 Standarde naționale informatii clasificate

Sus

 

Administrarea FF

LG      46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 10-13

LG      18/1991 Legea Fondului Funciar

LG    247/2005 Reforma Proprietății

LG      56/2010 Accesibilizarea Fondului Forestier Național

OM 3397/2012 Identificare Păduri virgine

OM 2525/2016 Catalogul Pădurilor virgine

LG    289/2002 Perdele Forestiere de protectie

LG    100/2010 Împădurire terenuri degradate

 

Ocoale silvice

LG      46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 10-16

OU     59/2000 Statutul personalului silvic

HG   483/2006 Atribuții Ocoale silvice

 

Paza Fondului Forestier

 

LG      46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 51

LG    333/2003 Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor - republicare

HG 1076/2009 Regulamentul de pază a pădurilor

OU    85/2006 Constatare pagube silvice

 

Ajutor de stat pentru gestionarea pădurilor proprietate privată

LG      46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 97, Anexa 2

HG 0861/2009 Norme sume gestionare durabila

HG 0864/2016 Ajutor minimis pentru paza pădurilor sub 30 ha

 

Punerea în valoare, exploatarea și valorificarea masei lemnoase

LG      46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 62

OM 1346/2011 Ciocane silvice, modificat

Sinteză: Evolutie formă ciocane silvice

OM 1540/2011 Norme de exploatare forestieră

OM 1330/2015 Comisia de atestare exploatare forestieră

OM 1106/2018 Comisia de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, modificat prin OM nr. 838/2021

OM 2222/2016 Regulament atestare producatori de mobilă

HG   715/2017 Regulamentul de valorificare ML

OM 3814/2012 Modificare amenajamente, modificat prin OM 0670/2014

OM   884/2016 Verificare APV cu depășire de posibilitate

OM 1507/2016 Verificare APV

OM  766/2018 Norme de amenajare silvică și modificare amenajamente, modificat prin OM 933/2020

OM  767/2018 Punere în valoare

Sus

 

Prelucrarea și transportul materialelor lemnoase

EU     995/2010 Regulamentul de stabilire a obligațiilor care revin

                      operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Sinteze: Prezentare  detaliată EUTR 995/2010

HG     668/2011 Regulamentul de punere in aplicare EUTR 995/2010

EU    1115/2024 Regulamentul privind produsele care nu implică defrișări EUDR

UE     363/2011 Organizatii de monitorizare DDS

OM    819/2015 Controale DDS

HG    470/2014 Norme circulație materiale lemnoase

HG  1004/2016 Norme circulație materiale lemnoase (Noul SUMAL)

HG    497/2020 Norme circulație materiale lemnoase (SUMAL 2.0)

OM   118/2021 Metodologie SUMAL 2.0

HG    923/2020 Prorogare SUMAL 2

OM   836/2014 Acord documente silvice regim special

OM   837/2014 Functionare SUMAL

OG  1073/2011 Piețe si oboare

OM 1534/2016 Procedura certificate origine biomasa

 

Materiale forestiere de reproducere

LG  107/2011 Materiale forestiere reproducere

 

Contravenții silvice

OG        2/2001 Regimul Contravențiilor                                                                                                                   

LG    270/2017 Prevenirea Contravențiilor

HG     33/2007 Lista contravențiilor în prevenție

                       Lista contravențiilor silvice în prevenție

OU    119/2021 Modificarea Legii Contravențiilor Silvice

LG    171/2010 Contravenții silvice actualizată la 05.10.2021

OM   152/2016 Preturi confiscare 2017

OM     45/2018 Preturi confiscare 2018

OM     83/2019 Prețuri confiscare 2019

OM     71/2020 Prețuri confiscare 2020

OM    202/2021 Prețuri confiscare 2021

OM      72/2024 Prețuri confiscare 2024

 

Infracțiuni silvice

LG 46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 104-114

LG    171/2010 Contravenții silvice actualizată la 05.10.2021

 

Vânătoare

LG   407/2006 Legea Vânătorii

OM  353/2008 Regulamentul de vânătoare

OM  219/2008 Contractul de vânătoare

Sus