Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 83/2019 pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 31 ianuarie 2019.

În vigoare de la 31 ianuarie 2019 până la 02 februarie 2020, fiind înlocuit prin Ordin 71/2020;

Partea inferioară a formularului

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale păduri nr. 144.065/DPSS din 27.12.2018,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor și pădurilor,
Ioan Deneș

București, 16 ianuarie 2019.

Nr. 83.

ANEXĂ

LISTA
prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Nr. crt.

Specia (grupa de specii)

Sortiment*)

Unitate de măsură (UM)

Preț mediu de vânzare fără TVA (lei/UM)

0

1

2

3

4

1.

Rășinoase

Bușteni pentru furnir estetic

mc

441,00

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

443,00

Bușteni pentru gater

mc

351,77

Lemn rotund pentru celuloză

mc

205,95

Lemn pentru mină

mc

183,82

Lemn pentru PAL, PFL

mc

165,23

Lemn de lucru pentru construcții

mc

205,82

Lemn de foc

mc

109,75

Cherestea

mc

639,00

2.

Fag

Bușteni pentru furnir estetic

mc

1.014,00

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

443,81

Bușteni pentru gater

mc

354,05

Lemn rotund pentru celuloză

mc

232,82

Lemn pentru mină

mc

315,52

Lemn pentru PAL, PFL

mc

194,59

Lemn de lucru pentru construcții

mc

191,12

Lemn de foc

mc

160,00

Cherestea

mc

1.245,00

3.

Stejar, gorun

Bușteni pentru furnir estetic

mc

1.709,00

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

1.577,00

Bușteni pentru gater

mc

645,96

Lemn rotund pentru celuloză

mc

229,86

Lemn pentru PAL, PFL

mc

269,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

236,00

Lemn de foc

mc

163,58

4.

Cer, gârniță

Bușteni pentru gater

mc

345,44

Lemn rotund pentru celuloză

mc

270,28

Lemn pentru PAL, PFL

mc

296,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

227,13

Lemn de foc

mc

183,76

5.

Salcâm

Bușteni pentru gater

mc

273,13

Lemn rotund pentru celuloză

mc

200,71

Lemn pentru mină

mc

242,55

Lemn de lucru pentru construcții

mc

187,66

Lemn de foc

mc

174,93

6.

Cireș

Bușteni pentru furnir estetic

mc

371,70

Bușteni pentru gater

mc

278,06

Lemn rotund pentru celuloză

mc

170,93

Lemn pentru PAL, PFL

mc

218,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

192,89

Lemn de foc

mc

150,57

7.

Paltin

Bușteni pentru furnir estetic

mc

367,52

Bușteni pentru gater

mc

292,36

Lemn rotund pentru celuloză

mc

181,68

Lemn pentru PAL, PFL

mc

250,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

195,89

Lemn de foc

mc

156,64

8.

Frasin

Bușteni pentru furnir estetic

mc

815,00

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

678,00

Bușteni pentru gater

mc

389,55

Lemn rotund pentru celuloză

mc

175,50

Lemn pentru PAL, PFL

mc

278,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

236,80

Lemn de foc

mc

184,39

Cherestea

mc

1.183,00

9.

Tei

Bușteni pentru furnir estetic

mc

492,00

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

583,00

Bușteni pentru gater

mc

279,02

Lemn rotund pentru celuloză

mc

157,65

Lemn pentru PAL, PFL

mc

165,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

152,82

Lemn de foc

mc

111,95

Cherestea

mc

796,00

10.

Plop

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

275,00

Bușteni pentru gater

mc

199,60

Lemn rotund pentru celuloză

mc

180,30

Lemn pentru PAL, PFL

mc

197,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

142,71

Lemn de foc

mc

108,38

Cherestea

mc

636,00

11.

Carpen

Bușteni pentru gater

mc

214,88

Lemn rotund pentru celuloză

mc

102,75

Lemn de lucru pentru construcții

mc

127,80

Lemn de foc

mc

118,65

12.

Jugastru

Lemn de lucru pentru construcții

mc

127,00

Lemn de foc

mc

119,48

13.

Mesteacăn

Bușteni pentru gater

mc

232,80

Lemn de lucru pentru construcții

mc

146,00

Lemn de foc

mc

124,40

14.

Ulm

Bușteni pentru gater

mc

252,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

117,00

Lemn de foc

mc

142,87

15.

Anin

Bușteni pentru gater

mc

126,05

Lemn de lucru pentru construcții

mc

84,00

Lemn de foc

mc

129,07

16.

Salcie

Lemn rotund pentru celuloză

mc

191,59

Lemn de foc

mc

77,61

17.

Diverse tari**)

Bușteni pentru gater

mc

252,13

Lemn rotund pentru celuloză

mc

165,09

Lemn pentru mină

mc

165,00

Lemn pentru PAL, PFL

mc

272,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

204,41

Lemn de foc

mc

159,11

18.

Diverse moi***)

Bușteni pentru gater

mc

208,06

Lemn rotund pentru celuloză

mc

147,52

Lemn pentru PAL, PFL

mc

115,00

Lemn de lucru pentru construcții

mc

148,67

Lemn de foc

mc

103,64

Cherestea

mc

643,00

19.

Brad

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

20,00

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

24,92

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

30,85

Pomi de Crăciun - talia 4,01-5,0 m

buc.

60,00

Pomi de Crăciun - talia 6,01-10,0 m

buc.

10,78

20.

Molid

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

15,24

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

20,24

Pomi de Crăciun - talia 5,01-6,0 m

buc.

48,00

Pomi de Crăciun - talia 8,01-9,0 m

buc.

336,14

Pomi de Crăciun - talia 11,01-12,0 m

buc.

420,17

21.

Molid argintiu

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

620,17

22.

Duglas

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

54,62

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

23,70

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

**) Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari, din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor, și protecției mediului nr. 1.651/20001).

***) Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi, din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor, și protecției mediului nr. 1.651/20001).

1) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.