ORDIN nr. 152 din 28 ianuarie 2016 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
Forma sintetică la data 23-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură nr. 165.815 din 18 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Lista preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

ANEXĂ: LISTA preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment*)

Unitatea de măsură

(UM)

Preţul de referinţă

(lei/UM)

0

1

2

3

4

1

Răşinoase

Buşteni pentru furnir estetic

mc

462

2

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

379

3

Buşteni pentru gater

mc

338

4

Lemn rotund pentru celuloză

mc

150

5

Lemn pentru mină

mc

198

6

Lemn pentru PAL, PFL

mc

128

7

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

159

8

Lemn de foc

mc

87

9

Cherestea

mc

462

10

Fag

Buşteni pentru furnir estetic

mc

609

11

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

477

12

Buşteni pentru gater

mc

314

13

Lemn rotund pentru celuloză

mc

135

14

Lemn pentru mină

mc

144

15

Lemn pentru PAL, PFL

mc

161

16

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

122

17

Lemn de foc

mc

120

18

Cherestea

mc

475

19

Stejar, gorun

Buşteni pentru furnir estetic

mc

2.087

20

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

1.474

21

Buşteni pentru gater

mc

611

22

Lemn rotund pentru celuloză

mc

149

23

Lemn pentru PAL, PFL

mc

168

24

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

144

25

Lemn de foc

mc

101

26

Cherestea

mc

1.013

27

Cer, gârniţă

Buşteni pentru furnir estetic

mc

2.135

28

Buşteni pentru gater

mc

377

29

Lemn rotund pentru celuloză

mc

168

30

Lemn pentru PAL, PFL

mc

283

31

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

94

32

Lemn de foc

mc

83

33

Salcâm

Buşteni pentru gater

mc

257

34

Lemn rotund pentru celuloză

mc

140

35

Lemn pentru mină

mc

229

36

Lemn pentru PAL, PFL

mc

179

37

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

188

38

Lemn de foc

mc

127

39

Cherestea

mc

661

40

Cireş

Buşteni pentru furnir estetic

mc

2.186

41

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

1.728

42

Buşteni pentru gater

mc

475

43

Lemn rotund pentru celuloză

mc

149

44

Lemn pentru PAL, PFL

mc

171

45

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

126

46

Lemn de foc

mc

124

47

Cherestea

mc

1.032

48

Paltin

Buşteni pentru furnir estetic

mc

1.026

49

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

350

50

Buşteni pentru gater

mc

247

51

Lemn rotund pentru celuloză

mc

98

52

Lemn pentru mină

mc

120

53

Lemn pentru PAL, PFL

mc

155

54

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

142

55

Lemn de foc

mc

144

56

Frasin

Buşteni pentru furnir estetic

mc

832

57

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

660

58

Buşteni pentru gater

mc

408

59

Lemn pentru PAL, PFL

mc

137

60

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

124

61

Lemn de foc

mc

104

62

Cherestea

mc

773

63

Tei

Buşteni pentru furnir estetic

mc

545

64

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

390

65

Buşteni pentru gater

mc

274

66

Lemn rotund pentru celuloză

mc

89

67

Lemn pentru PAL, PFL

mc

77

68

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

103

69

Lemn de foc

mc

89

70

Cherestea

mc

568

71

Nuc negru

Lemn rotund pentru furnir estetic

mc

3.902

72

Sorb

Lemn rotund pentru furnir estetic

mc

8.010

73

Anin negru

Cherestea

mc

700

74

Plop

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

186

75

Buşteni pentru gater

mc

143

76

Lemn rotund pentru celuloză

mc

108

77

Lemn pentru PAL, PFL

mc

90

78

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

96

79

Lemn de foc

mc

65

80

Cherestea

mc

404

81

Diverse tari**)

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

370

82

Buşteni pentru gater

mc

201

83

Lemn rotund pentru celuloză

mc

156

84

Lemn pentru PAL, PFL

mc

170

85

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

131

86

Lemn de foc

mc

108

87

Cherestea

mc

614

88

Diverse moi***)

Buşteni pentru gater

mc

125

89

Lemn rotund pentru celuloză

mc

112

90

Lemn pentru mină

mc

145

91

Lemn pentru PAL, PFL

mc

189

92

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

84

93

Lemn de foc

mc

93

94

Brad

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

25

95

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

28

96

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

33

97

Molid

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

12

98

Pomi de Crăciun - talia 4,01-6,0 m

buc.

403

99

Pomi de Crăciun - talia 6,01-10,0 m

buc.

565

100

Pomi de Crăciun - talia 10,01-14,0 m

buc.

806

101

Duglas

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

17

102

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

200

*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

**) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari, din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

***) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi, din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 9 februarie 2016


Forma sintetică la data 23-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.