ORDIN nr. 45 din 29 ianuarie 2018 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale păduri nr. 53.483 din 4 decembrie 2017,

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Lista preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

ANEXĂ: LISTA preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Nr. crt.

Specia

(grupa de specii)

Sortiment*)

Unitate de măsură

(UM)

Preţ mediu de vânzare fără TVA

(lei/UM)

0

1

2

3

4

1.

Răşinoase

Buşteni pentru furnir estetic

mc

471

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

433

Buşteni pentru gater

mc

333

Lemn rotund pentru celuloză

mc

170

Lemn pentru mină

mc

121

Lemn pentru PAL, PFL

mc

153

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

172

Lemn de foc

mc

107

Cherestea

mc

668

2.

Fag

Buşteni pentru furnir estetic

mc

500

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

431

Buşteni pentru gater

mc

302

Lemn rotund pentru celuloză

mc

164

Lemn pentru mină

mc

140

Lemn pentru PAL, PFL

mc

226

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

166

Lemn de foc

mc

138

Cherestea

mc

909

 

 

Buşteni pentru furnir estetic

mc

1909

3.

Stejar, gorun

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

2085

Buşteni pentru gater

mc

495

Lemn rotund pentru celuloză

mc

110

Lemn pentru PAL, PFL

mc

300

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

227

Lemn de foc

mc

148

Cherestea**)

mc

 

4.

Cer, gârniţă

Buşteni pentru gater

mc

416

Lemn rotund pentru celuloză

mc

241

Lemn pentru PAL, PFL

mc

274

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

200

Lemn de foc

mc

145

5.

Salcâm

Buşteni pentru gater

mc

267

Lemn rotund pentru celuloză

mc

218

Lemn pentru mină

mc

252

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

224

Lemn de foc

mc

160

Cherestea

mc

337

6.

Cireş

Buşteni pentru furnir estetic

mc

1222

Buşteni pentru gater

mc

309

Lemn rotund pentru celuloză

mc

96

Lemn pentru mină

mc

175

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

169

Lemn de foc

mc

140

7.

Paltin

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

322

Buşteni pentru gater

mc

271

Lemn rotund pentru celuloză

mc

213

Lemn pentru mină

mc

175

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

165

Lemn de foc

mc

134

Cherestea

mc

845

8.

Frasin

Buşteni pentru furnir estetic

mc

702

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

546

Buşteni pentru gater

mc

369

Lemn rotund pentru celuloză

mc

233

Lemn pentru PAL, PFL

mc

275

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

210

Lemn de foc

mc

158

Cherestea

mc

1382

9.

Tei

Buşteni pentru furnir estetic

mc

821

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

530

Buşteni pentru gater

mc

274

Lemn rotund pentru celuloză

mc

148

Lemn pentru PAL, PFL

mc

226

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

124

Lemn de foc

mc

101

Cherestea

mc

709

10.

Plop

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

240

Buşteni pentru gater

mc

173

Lemn rotund pentru celuloză

mc

123

Lemn pentru PAL, PFL

mc

219

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

117

Lemn de foc

mc

89

Cherestea

mc

600

11.

Carpen

Buşteni pentru gater

mc

232

Lemn rotund pentru celuloză

mc

130

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

107

Lemn de foc

mc

102

Cherestea

mc

118

12.

Jugastru

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

199

Lemn de foc

mc

119

Cherestea

mc

288

13.

Mesteacăn

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

62

Lemn de foc

mc

120

14.

Ulm

Buşteni pentru gater

mc

184

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

117

Lemn de foc

mc

136

15.

Anin

Buşteni pentru gater

mc

132

Lemn de foc

mc

78

16.

Salcie

Lemn de foc

mc

91

17.

Diverse tari***)

Buşteni pentru gater

mc

231

Lemn rotund pentru celuloză

mc

144

Lemn pentru mină

mc

190

Lemn pentru PAL, PFL

mc

220

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

187

Lemn de foc

mc

143

18.

Diverse moi****)

Buşteni pentru gater

mc

140

Lemn rotund pentru celuloză

mc

132

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

131

Lemn de foc

mc

96

19.

Brad

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

20

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

25

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

30

20.

Molid

Pomi de Crăciun - talia 0.7-1,3 m

buc.

10

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

15

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

20

____

*)În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specie, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

**)Preţul mediu da vânzare fără TVA da la specia Stejar, Gorun sortimentul cherestea se asimilează cu preţul mediu de vânzare fără TVA de la specia Frasin sortimentul cherestea.

***)Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor, şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000.

****)Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor, şi protecţiei mediului nr. 1.651/20001).

________

1)Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 141 din data de 14 februarie 2018


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.