HOTĂRĀRE nr. 923 din 28 octombrie 2020

pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului

EMITENT 

GUVERNUL ROMĀNIEI

Publicat īn  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020

 

Īn temeiul art. 108 din Constituția Romāniei, republicată,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

Articolul I

Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2020, se prorogă pānă la data de 30 ianuarie 2021.

Articolul II

Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri și pānă la data de 30 ianuarie 2021, pentru aplicațiile SUMAL 2.0 prevăzute la art. 3 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 497/2020, se realizează popularea bazelor de date, validarea fluxurilor de informații și instruirea utilizatorilor SUMAL 2.0 potrivit metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Articolul III

La data de 29 octombrie 2020, Hotărārea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 6 din Hotărārea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, se abrogă.

Articolul IV

Hotărārea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă īn data de 30 ianuarie 2021.

 

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Mircea Fechet,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cīțu

Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

București, 28 octombrie 2020.

Nr. 923.