ORDIN nr. 202 din 8 februarie 2021privind aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2021, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

EMITENT:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 15 februarie 2021Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS/174.032/8.01.2021 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Articolul 1Se aprobă Lista prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2021, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna

București, 8 februarie 2021.

Nr. 202.

ANEXĂ
LISTA
prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2021,
pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase
prevăzute la 
art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Nr. crt.

Specia (grupa de specii)

Sortimentul^1)

 (UM)

Prețul mediu de vânzare fără TVA (lei/UM)

1.

Rășinoase

Bușteni pentru gater

mc

290

Lemn rotund pentru celuloză

mc

139

Lemn pentru mină

mc

163

Lemn pentru PAL, PFL

mc

155

Lemn de lucru pentru construcții

mc

173

Lemn de foc

mc

95

Cherestea

mc

640

2.

Fag

Bușteni pentru furnir estetic

mc

478

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

412

Bușteni pentru gater

mc

283

Lemn rotund pentru celuloză

mc

132

Lemn pentru PAL, PFL

mc

225

Lemn de lucru pentru construcții

mc

193

Lemn de foc

mc

163

Cherestea

mc

637

3.

Stejar, gorun

Bușteni pentru furnir estetic

mc

2.117

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

1.524

Bușteni pentru gater

mc

557

Lemn rotund pentru celuloză

mc

199

Lemn de lucru pentru construcții

mc

278

Cherestea

mc

917

4.

Cer, gârniță

Bușteni pentru furnir estetic

mc

2.161

Bușteni pentru gater

mc

347

Lemn rotund pentru celuloză

mc

184

Lemn de lucru pentru construcții

mc

239

Lemn de foc

mc

178

5.

Salcâm

Bușteni pentru gater

mc

296

Lemn rotund pentru celuloză

mc

333

Lemn de lucru pentru construcții

mc

259

Lemn de foc

mc

183

6.

Cireș

Bușteni pentru gater

mc

295

Lemn rotund pentru celuloză

mc

92

Lemn de lucru pentru construcții

mc

199

Lemn de foc

mc

162

Cherestea

mc

215

7.

Paltin

Bușteni pentru furnir estetic

mc

755

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

458

Bușteni pentru gater

mc

259

Lemn rotund pentru celuloză

mc

151

Lemn pentru PAL, PFL

mc

250

Lemn de lucru pentru construcții

mc

204

Lemn de foc

mc

154

Cherestea

mc

524

8.

Frasin

Bușteni pentru furnir estetic

mc

792

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

480

Bușteni pentru gater

mc

321

Lemn rotund pentru celuloză

mc

170

Lemn pentru PAL, PFL

mc

219

Lemn de lucru pentru construcții

mc

241

Lemn de foc

mc

176

Cherestea

mc

396

9.

Tei

Bușteni pentru furnir estetic

mc

510

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

222

Bușteni pentru gater

mc

213

Lemn rotund pentru celuloză

mc

110

Lemn de lucru pentru construcții

mc

144

Lemn de foc

mc

120

Cherestea

mc

766

10.

Plop

Bușteni pentru furnir tehnic

mc

191

Bușteni pentru gater

mc

158

Lemn rotund pentru celuloză

mc

121

Lemn de lucru pentru construcții

mc

134

Lemn de foc

mc

106

Cherestea

mc

582

11.

Carpen

Bușteni pentru gater

mc

178

Lemn rotund pentru celuloză

mc

142

Lemn de lucru pentru construcții

mc

101

Lemn de foc

mc

133

Cherestea

mc

169

12.

Jugastru

Bușteni pentru gater

mc

209

Lemn rotund pentru celuloză

mc

185

Lemn de lucru pentru construcții

mc

129

Lemn de foc

mc

132

Cherestea

mc

169

13.

Mesteacăn

Bușteni pentru gater

mc

227

Lemn rotund pentru celuloză

mc

113

Lemn de foc

mc

147

14.

Ulm

Bușteni pentru gater

mc

207

Lemn de lucru pentru construcții

mc

164

Lemn de foc

mc

149

15.

Anin

Bușteni pentru gater

mc

130

Lemn de lucru pentru construcții

mc

109

Lemn de foc

mc

120

16.

Salcie

Bușteni pentru gater

mc

92

Lemn rotund pentru celuloză

mc

136

Lemn de lucru pentru construcții

mc

80

Lemn de foc

mc

95

17.

Diverse tari^2)

Bușteni pentru gater

mc

230

Lemn rotund pentru celuloză

mc

156

Lemn pentru PAL, PFL

mc

219

Lemn de lucru pentru construcții

mc

206

Lemn de foc

mc

163

18.

Diverse moi^3)

Bușteni pentru gater

mc

167

Lemn rotund pentru celuloză

mc

95

Lemn pentru PAL, PFL

mc

92

Lemn de lucru pentru construcții

mc

137

Lemn de foc

mc

106

19.

Brad

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

23

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

27

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

38

20.

Molid

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

12

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

47

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

20

^1) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.^2) Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000*).^3) Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000*).*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.