Acasă

 

Știri 

 

Editoriale

 

Legislație

 

Ghiduri     

 

Unelte

 

Link-uri

 

Despre

 

 

 

            Argument

Silvicultura este o știință. Complexă și exactă, se învață în școli și se rafinează prin practică îndelungată. Simplul fapt că iubești pădurea nu te face specialist în silvicultură. Pornind de la influențele austriece și germane inițiale și înglobând practica națională, profesori de valoare au dezvoltat o școală silvică românească admirabilă. Ultimul Plan de dezvoltare a silviculturii, cel pentru perioada 1976-2010, era temeinic, articulat și pragmatic. Rezultatul: pădurile de mare valoare ecologică și economică de la sfârșitul anului 1989. Ignorând uscăturile, corpul silvic era o armată bine instruită tehnic, disciplinată și dedicată pădurii românești.

Începând cu anii 1993-1994 clasa politică a pus o mare presiune pe pădure și, prin promovări politice în corpul silvic, printr-o legislație confuză și o politică economică precară în exploatarea lemnului și fabricarea mobilei, au permis tăieri ilegale de masă lemnoasă de mare amploare care nu i-au îmbogățit pe proprietarii pădurilor tăiate ci au deteriorat economia forestieră.

 

Într-o societate ecologică normală, activiștii de mediu trebuie să strige, forestierii tac pentru a tăia cât mai mult lemn iar autoritatea publică trebuie să facă și să impună legi care să țină echilibrul între cele două părți. A fost însă un timp în care organizațiile de mediu au făcut legile silvice, forestierii au strigat ca să nu moară de supralegalizare iar autoritatea a tăcut, pur și simplu. S-a dezvoltat astfel un terorism ecologic, cu mari manipulatori din umbră și o mare masă de manipulați de diferite grade și intenții, vehiculând cifre apocaliptice și ignorând realități evidente, porniți să denigreze total personalul silvic în sprijinul unor interese proprii.

 

            În ciuda unor realizări remarcabile (SUMAL-ul și așa numitul Radar al pădurilor, favorizarea producătorilor de mobilă și gratuitatea pazei pădurilor pentru micii proprietari sunt doar câteva dintre ele), legislația silvică actuală este stufoasă, adeseori incoerentă și uneori contradictorie. Este dificil de aplicat chiar pentru cunoscători și nu are soluții pentru o multitudine de probleme reale.

 

Toate instituțiile de control raportează periodic un număr oarecare de controale și de sancțiuni. Uneori zici “Uaudar cel mai adesea cifrele respective nu spun nimic. Scăderea numărului de infracțiuni pentru tăieri ilegale de arbori nu înseamnă neapărat că e de bine în timp ce creșterea volumului de lemn confiscat nu e neapărat de rău. Ca să spună adevărul, cifrele trebuie analizate într-un cadru de referință mai complex, cadru care este deficitar uneori și la nivele superioare de decizie.  Adeseori constat însă că marile încălcări ale legislației silvice, sancționate drastic și larg popularizate, provin mai ales din necunoașterea legislației sau din inexistența unor soluții legislative. Confiscările de material lemnos expediat din partizi după 60 de zile de la reprimirea partizii, în condițiile iernii grele și a boicotului licitațiilor din anul 2016, sunt doar un exemplu. Volumul de material lemnos confiscat atunci, pus în valoare legal și plătit până la centimă, s-a raportat la realizări; a fost însă într-adevăr o creștere a infracționalității silvice, sancționată exemplar? 

 

            Prin acest site mi-am propus să sintetizez soluțiile legale existente pentru rezolvarea dezideratelor silvice, să prezint concis legislația silvică, pe cât posibil adnotată și comentată. Cred că o mai bună cunoaștere a legislației de către cei care trebuie să o respecte (dar nu îi exclud pe cei care trebuie să verifice aplicarea ei!), va contribui la reducerea infracționalității silvice și va reduce masa teroriștilor ecologici inconștienți. Cred sincer că educația ne face mai buni.

            Mi-am propus să prezint propuneri de îmbunătățire a legislației, pe care să le discutăm și rafinăm împreună, convins fiind că autoritatea are nevoie de astfel de propuneri, argumentate de pregătire și practică.

            Mi-am propus să pun la dispoziția voastră instrumente de calcul care să reducă timpul necesar realizării unor sarcini birocratice și să vă lase mai mult timp pentru a vedea pădurea; pentru neprofesioniști, pot fi instrumente cu care să verificați datele oficiale.

19 februarie 2018