Acasă

 

 

Noutăți 

 

 

Editoriale

 

 

Legislație

 

 

Ghiduri     

 

 

Unelte

 

 

Link-uri

 

 

Despre

 

 

 

Prima punere a SUMAL 2 în Legea Contravențiilor

 

5 octombrie 2021: A fost emisă Ordonanța de Urgență nr. 119/2021 privind modificarea Legii 171/2010 privind contravențiile silvice, cu intrare în vigoare la 15 octombrie 2021. Prin acest act normativ aproape se termină cele 9 luni de miere privind implementarea SUMAL 2, luni în care majoritatea sancțiunilor aplicate puteau fi contestate cu succes fie și numai pentru inconsecvențele legislative.

Dar hai să vedem ce NU ESTE acest act normativ, ca să explic cuvântul “aproape” folosit mai sus și ca să nu căutați degeaba în textul de mai jos: nu se precizează nimic despre limita de 20 de mc/an impusă transportatorilor neprofesioniști. Nu se spune nicăieri dacă se sancționează fapta de a depăși limita de 20 mc pe un transport non-sumal sau cumulat într-un an. Asta înseamnă că amenzile mărite și supra-reglementarea vor viza agenții economici autorizați, în timp ce cărăușii vor fi liberi să le facă concurență neloială, putând efectua oricâte transporturi și, mai ales, fără nici o monitorizare fotografică sau satelitară.

Apoi, deși în motivarea emiterii Ordonanței de urgență se invocă procedura de infringement inițiată de Consiliul Europei pentru neaplicarea în România a EUTR, modificările legislative de la SUMAL 2 încoace nu schimbă nimic în acest sens, insistând doar pe urmărirea lemnului până la rumeguș și grinzi din demolări. Vezi articolul următor

Definirea produselor extraordinare ale pădurii se face în continuare în Legea Contravențiilor, că în Codul Silvic, acolo unde le este locul, spațiul era ocupat de formularele de decont justificativ :(

Se schimbă în articole paradigma de proprietar/ succesor în drepturi prin adăugarea sintagmei oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor” Codului silvic.

Dincolo de asta, ce se schimbă în legea 171/2010 privind contravențiile silvice?

·       ReDefinirea materialelor lemnoase fără proveniență legală prin introducerea limitei de 10 mc între contravenții și infracțiuni;

·       Constituirea și aprobarea neconforme a actelor de punere în valoare este infracțiune dacă există orice prejudiciu;

·       Lăsarea în parchete de arbori marcați este contravenție doar dacă sunt neexploatați peste 1% din numărul total de arbori pus în valoare;

·       Mărirea amenzilor pentru expediere/transport/depozitare/prelucrare;

·       Este contravenție de introducere de date false în sisteme informatice doar introducerea eronată a numărului autovehiculului;

·       Confiscarea lemnului se face de la emitentul avizului, chiar și când sancțiunea se aplică transportatorului (!).

Contravenții noi:

o   Neîntocmirea amenajamentelor silvice, acolo unde sunt obligatorii;

o   Neefectuarea documentațiilor de protecția pădurilor;

o   Fotografii neclare ale lemnului;

o   Confiscarea diferențelor ca număr de piese dintre aviz și realitate, chiar dacă volumul “bate”;

o   Transportul lemnului fără internet și GPS;

o   De acum, compensația pentru amenzile aplicate nejustificat se suportă parțial de către instituția agentului constatator și s-a decis reducerea la 15% a cuantumului de premiere a agentului constatator. Oricum, măsura nu s-a aplicat mult timp din lipsa normelor financiare.

Se abrogă sancțiunile pentru:

·       Parte din cazurile de autorizări neconforme ale parchetelor;

·       Necompletarea la termen a amenajamentelor silvice;

·       Neîmpădurirea în termen a suprafețelor incendiate și a celorlalte categorii de păduri;

·       Reprimirea neconformă a parchetelor;

·       Logic, obligațiile referitoare la raportarea în SUMAL 1 și folosirea dispozitivului dreptunghiular de marcare.

Se abrogă și obligația achitării contravalorii funcțiilor pădurii la punerea eronată în valoare a produselor de igienă/accidentale.

 

Există apoi o serie de cosmetizări (“sancțiunea contravențională principală este amenda contravențională”, în loc de „sancţiunea contravenţională principală - amenda;”, cerneala ștergăreață nu mai este obligatorie) și multe precizări care vă vor fi utile doar la contestații. Consultantul dumneavoastră le va citi cu mare atenție, desigur.

În principiu, asta este - și nu este – prima punere în  Legea Contravențiilor silvice a SUMAL 2! Așteptăm restul