Acasă

 

Știri 

 

Editoriale

 

Legislație

 

Ghiduri     

 

Unelte

 

Link-uri

 

Despre

 

 

 

Prin Ordinul 981 din 16 aprilie 2020 se poate transporta materialul lemnos din partizi reprimite cu stoc mai vechi de 60 de zile. 23 aprilie 2020

 

Ministerul a decis să simplifice puțin o procedură controversată și generatoare de sancțiuni gratuite, respectiv gestionarea materialului lemnos din partizile reprimite cu stoc. Spun controversată pentru că lemnul putea fi confiscat în a 61-a zi de la reprimirea partizii, deși inițial fusese exploatat și achitat legal. Sancțiuni gratuite pentru că cel mai des, lemnul nu era transportat în termen datorită neglijenței. Modificat puțin pentru că procedura exista și anterior dar presupunea mutarea materialelor lemnoase într-un depozit existent. Practic, în anul 2020, materialul lemnos se poate se poate transporta din platforma primară și peste termenul de 60 de zile de la reprimirea cu stoc a partizii, cu efectuarea unor demersuri legale. Hai să vedem care sunt acestea!

În primul rând, prevederea legală se referă la partizi reprimite cu stoc după începutul anului 2020 și strict la lemnul exploatat în acest an. Prevederea nu se aplică partizilor care au fost reprimite la 31.12.2019 și care reprezintă majoritatea numerică a acestora. În cazul lor, se putea folosi procedura ce presupunea mutarea materialului lemnos într-un alt depozit.

Cel mai bine, procedurile pentru transformarea platformei primare în depozit temporar trebuie demarate anterior expirării termenului de 60 de zile de la reprimirea cu stoc a partizii, până la ora, minutul și secunda înregistrării reprimirii. Dacă sunteți chiar pe linie, puteți solicita în scris Garzii Forestiere prelungirea termenului până la sfârșitul zilei respective. Dacă ați depășit termenul de 60 de zile de la reprimirea cu stoc, acum aveți temei legal să solicitați Gărzii forestiere prelungirea valabilității SUMAL a stocului din anul curent chiar dacă stocul are o vechime mai mare.

În continuare:

ü     Rezolvați cu deținătorul suprafeței problema ocupării în continuare a platformei primare.

ü     Obțineți un Registrul nou de evidență a intrarărilor-ieșirilor de material lemnos. Păstrați mereu o rezervă din astfel de documente. Cumpărarea lor se face în baza Acordului de distribuire și utilizare a documentelor silvice cu caracter special, emis de Garda Forestieră.

ü     Măsurați volumul lemnului aflat în stoc, comparați-l cu evidența scriptică și rezolvați diferențele de volum.

ü     Determinați cu un telefon cu GPS coordonatele colțurilor platformei primare.

ü     Transmiteți solicitarea de deschidere pentru maxim 90 de zile a unui depozit temporar, cu menționarea coordonatelor GPS, la Garda Forestieră din județul unde aveți sediul social și din județul unde se află platforma primară, dacă cele două județe sunt diferite. Temeiul solicitării este Ordinul 837/2014, art. 24, alin. (4)-(8)

ü     Declarați în SUMAL AGENT o gestiune temporară.

ü     Emiteți un aviz primar de însoțire cu cod online/offline din partidă spre gestiunea temporară pentru întregul stoc din platforma primară. Fiind un transport virtual, barați rubrica14,  referitoare la Mijlocul de transport.

ü     Înregistrați avizul respectiv în Registrul separat de evidență a intrarărilor-ieșirilor de material lemnos

ü     Emiteți avize de însoțire secundare pentru materialul lemnos care pleacă din platforma primară/depozitul temporar.

ü     (Eventual) Anterior expirării termenului de maxim 90 de zile de valabilitate a depozitului, solicitați Gărzii Forestiere prelungirea acestuia cu încă maxim 90 de zile.