ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 11-Jun-2017 actul a fost aprobat de Legea 129/2017 )

Avānd īn vedere Hotărārea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea īncrederii Guvernului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017,

luānd īn considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, īn cel mai scurt timp, īn noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului şi a ministerelor,

reţināndu-se că, īn cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea īn aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi īndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Măsuri de īnfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor

Art. 1

(1)Se īnfiinţează Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social prin preluarea structurilor şi activităţilor Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic şi prin preluarea structurilor şi activităţilor aferente dialogului social de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

(2)La data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic se desfiinţează.

Art. 2

Se īnfiinţează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

Art. 3

Ministerul Culturii īşi schimbă denumirea īn Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Art. 4

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională īşi schimbă denumirea īn Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Art. 5

(1)Se īnfiinţează Ministerul Turismului prin preluarea structurilor şi a activităţii Autorităţii Naţionale pentru Turism şi prin preluarea activităţilor şi a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

(2)La data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoturismele aferente reprezentanţelor de turism din străinătate nepreluate de Autoritatea Naţională pentru Turism īn conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trec de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene la Ministerul Turismului, astfel cum sunt evidenţiate īn patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(3)La data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, Autoritatea Naţională pentru Turism se desfiinţează.

Art. 6

Se īnfiinţează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin preluarea activităţilor şi a structurilor din domeniul īntreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 7

Se īnfiinţează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 8

(1)Se īnfiinţează Ministerul Cercetării şi Inovării, prin preluarea activităţii şi structurilor specializate īn domeniul cercetării şi inovării de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi prin preluarea activităţii şi structurilor de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

(1)Se īnfiinţează Ministerul Cercetării şi Inovării, ca autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, prin preluarea activităţii şi structurilor specializate īn domeniul cercetării şi inovării de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi prin preluarea activităţii şi structurilor de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.
(la data 11-Jun-2017 Art. 8, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 129/2017 )

(2)La data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare se desfiinţează.

Art. 9

Instituţiile, unităţile şi institutele de cercetare-dezvoltare prevăzute īn anexele nr. 2, 3a, 3b şi 4 la Hotărārea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare trec, după caz, īn coordonarea, īn subordonarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării, īn calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 10

Se īnfiinţează Ministerul Educaţiei Naţionale prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 11

(1)Īn cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcţionează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuţii īn organizarea şi coordonarea la nivel naţional a domeniului afacerilor europene stabilite conform hotărārii de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe.

(2)Ministrul delegat pentru afaceri europene īşi īndeplineşte atribuţiile ce īi revin pe domeniile pe care a fost īnvestit, folosind structurile proprii ale Ministerului Afacerilor Externe, precum şi prin instituţiile aflate īn subordonarea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe.

(3)Ministrul delegat pentru afaceri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost īnvestit, alături de ministrul afacerilor externe.

(31)Ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine şi instrucţiuni, īn condiţiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost īnvestit, inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de funcţii şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează statute profesionale speciale.
(la data 11-Jun-2017 Art. 11, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 129/2017 )

(4)Ministrul delegat coordonează şi organizează procesul de pregătire a Preşedinţiei romāne a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.

(5)Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea procesului de elaborare a mandatelor Romāniei īn domeniul afacerilor europene, pe care le avizează īn mod obligatoriu.

(6)Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea şi implementarea atribuţiilor Guvernului Romāniei īn aplicarea prevederilor Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern īn domeniul afacerilor europene.

(7)Cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare, ministrul delegat pentru afaceri europene poate īndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului īn domeniul pentru care a fost īnvestit, īn baza şi īn limitele stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(8)Īn activitatea sa, ministrul delegat poate fi ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărārii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

(9)Ministerul Afacerilor Externe preia de la Secretariatul General al Guvernului, īn cadrul structurii coordonate de ministrul delegat pentru afaceri europene, activităţile şi structura aferente coordonării şi organizării procesului de pregătire a Preşedinţiei romāne a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.

(10)Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează corespunzător cu numărul de posturi preluat de la Secretariatul General al Guvernului, prin hotărāre a Guvernului, propusă spre adoptare īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi. Bugetul Secretariatului General al Guvernului se diminuează īn mod corespunzător, iar bugetul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu suma astfel rezultată.
(la data 11-Jun-2017 Art. 11, alin. (8) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 129/2017 )

Art. 12

(1)Se īnfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prin preluarea activităţii şi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

(2)La data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Fondurilor Europene se desfiinţează.

(3)Īn cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene funcţionează ministrul delegat pentru fonduri europene, care coordonează activitatea fondurilor europene stabilită conform hotărārii de organizare şi funcţionare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(4)Personalul şi activitatea structurilor suport, respectiv juridic, achiziţii, resurse umane, economic, financiar, administrativ, logistică şi altele asemenea, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene deservesc şi activitatea ministrului delegat pentru fonduri europene.

(5)Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este asigurată īn instanţă de către viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prin structura juridică din cadrul ministerului.

(6)Litigiile ce decurg din activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, īnregistrate īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, sunt gestionate de structura juridică din cadrul ministerului.

(7)Cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare, ministrul delegat pentru fonduri europene poate īndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului īn domeniul pentru care a fost īnvestit, īn baza şi īn limitele stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

(7)Cu excepţia activităţilor prevăzute la alin. (5), ministrului delegat pentru fonduri europene i se deleagă calitatea de reprezentant şi de ordonator principal de credite pentru activităţile aferente domeniului pentru care a fost īnvestit.
(la data 30-Jun-2017 Art. 12, alin. (7) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 50/2017 )

(7)Cu excepţia activităţilor prevăzute la alin. (5), ministrul delegat pentru fonduri europene are calitatea de reprezentant şi de ordonator principal de credite pentru activităţile aferente domeniului pentru care a fost īnvestit.
(la data 17-Dec-2017 Art. 12, alin. (7) din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 249/2017 )

(71)Ministrul delegat pentru fonduri europene poate delega atribuţiile de ordonator principal de credite, īn condiţiile legii.
(la data 30-Jun-2017 Art. 12, alin. (7) din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 50/2017 )

(8)Ministrul delegat pentru fonduri europene poate emite ordine şi instrucţiuni īn domeniul īn care a fost īnvestit.

(8)Ministrul delegat pentru fonduri europene emite ordine şi instrucţiuni īn domeniul īn care a fost īnvestit.
(la data 30-Jun-2017 Art. 12, alin. (8) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 50/2017 )

(81)Aprobarea statului de funcţii şi reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului īncadrat īn structurile care gestionează fonduri europene se realizează prin ordin al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, la propunerea ministrului delegat pentru fonduri europene.
(la data 30-Jun-2017 Art. 12, alin. (8) din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 50/2017 )

(9)Ministrul delegat pentru fonduri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost īnvestit, alături de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

(10)Īn activitatea sa, ministrul delegat pentru fonduri europene poate fi ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărārii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(11)Prin derogare de la art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile secretarului/secretarilor de stat care īşi va/vor desfăşura activitatea pe domeniul fondurilor europene se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

(12)Ministrul delegat pentru fonduri europene reprezintă ministerul īn raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii publice interne şi internaţionale, cu organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice romāne şi străine, pe domeniul īn care a fost īnvestit, cu excepţia activităţilor prevăzute la alin. (5).
(la data 30-Jun-2017 Art. 12, alin. (10) din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 50/2017 )

Art. 13

Se īnfiinţează Ministerul Apelor şi Pădurilor prin preluarea activităţii şi structurilor specializate din domeniul apelor şi pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Art. 14

Se īnfiinţează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Art. 15

Se īnfiinţează Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul prin preluarea activităţii şi structurilor de specialitate din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se desfiinţează.

Art. 16

(1)Se īnfiinţează Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni prin preluarea activităţilor şi structurilor din domeniul relaţiilor cu romānii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2)La data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni, Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romānii de Pretutindeni trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe īn subordinea Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni.

Art. 161

Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii viceprim-ministrului fără portofoliu şi a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 162

(1)Se īnfiinţează Agenţia pentru Competitivitate, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, īn subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(2)Agenţia pentru Competitivitate este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

(3)Organizarea, funcţionarea, atribuţiile, precum şi structura organizatorică a instituţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi stabilit pentru Secretariatul General al Guvernului.

(4)Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei pentru Competitivitate se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(la data 30-Jun-2017 Art. 16 din capitolul I completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 50/2017 )

Art. 17

(1)La data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, īn subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desfiinţează.

(2)Atribuţiile, activităţile şi personalul Cancelariei Prim-Ministrului se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.

(3)Coordonarea activităţii instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, se exercită de către prim-ministru, prin Secretariatul General al Guvernului.

Art. 18

Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, trece din subordinea Guvernului şi din coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale īn subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 19

(1)Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea drepturilor şi īndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al statului romān la Compania Naţională "Loteria Romānă" - S.A. se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice.

(2)Reprezentanţii statului īn adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, īn conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

(4)Īn litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale īn care statul este chemat īn judecată īn calitate de acţionar la Compania Naţională "Loteria Romānă" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, īn condiţiile legii, de către Ministerul Finanţelor Publice, īncepānd cu data prevăzută la alin. (1).

Art. 20

(1)Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1-18 propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărārilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)Ministerele nou-īnfiinţate sau care preiau, instituţii, activităţi şi structuri, după caz, de la alte ministere sau autorităţi, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preiau personalul aferent acestora īn condiţiile legii şi se subrogă īn drepturile şi obligaţiile ministerelor sau autorităţilor care derulau aceste activităţi.

(3)Ministerele prevăzute la alin. (2) preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, execuţia bugetară, precum şi patrimoniul ministerelor sau structurilor reorganizate stabilit pe baza situaţiilor financiare īntocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn termen de 15 zile de la intrarea īn vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.

(4)Īncadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, īn termen de minimum 30 de zile de la intrarea īn vigoare a hotărārilor prevăzute la alin. (1).

Art. 21

(1)Pānă la intrarea īn vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 finanţarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-īnfiinţate se asigură īn condiţiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi īnainte de intrarea īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura cărora acestea s-au reorganizat.

(2)Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate īn condiţiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-īnfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi amprentelor ştampilelor ordonatorilor principali de credite ai instituţiilor publice existente īnainte sau după intrarea īn vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, transmise īn acest scop Ministerului Finanţelor Publice.

(3)Īn limita creditelor bugetare deschise īn condiţiile alin. (2) se efectuează plăţi de către şefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente īnainte de data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)După intrarea īn vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi pānă la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (3) al art. 20, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli ale ministerelor nou-īnfiinţate se asigură din bugetele noilor ordonatori de credite, īn condiţiile alin. (2) şi (3).

(5)Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se īntocmesc pentru ministerele existente īnainte de intrarea īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.

(6)Īntocmirea şi semnarea documentelor aferente operaţiunilor specifice privind īncheierea execuţiei bugetare a anului 2016 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-īnfiinţate şi/sau de către persoanele prevăzute la alin. (3).

(7)Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Finanţelor Publice poate emite instrucţiuni.

(8)Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă īşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(9)Prin excepţie de la prevederile alin. (8), salarizarea personalului din Ministerul Cercetării şi Inovării se face la nivelul de salarizare aplicabil personalului Ministerului Educaţiei Naţionale, cu īncadrarea īn bugetul aprobat pentru Ministerul Cercetării şi Inovării.
(la data 11-Jun-2017 Art. 21, alin. (8) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 129/2017 )

Art. 22

Atribuţiile viceprim-miniştrilor prevăzuţi īn Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 1/2017 pentru acordarea īncrederii Guvernului, altele decāt cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

Art. 23

(1)Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene īn litigiile īnregistrate pānă la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din Romānia, aferente Ministerului Fondurilor Europene, se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală juridică pānă la finalizarea definitivă a acestora, conform art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare.

(2)De prevederile art. II alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 beneficiază şi personalul de specialitate juridică din cadrul Direcţiei generale juridice a Ministerului Finanţelor Publice, pentru activitatea desfăşurată īn scopul ducerii la īndeplinire a atribuţiilor şi obiectivelor Ministerului Finanţelor Publice, īn nume propriu sau ca reprezentant al statului, pe plan intern sau internaţional.

CAPITOLUL II: Modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 24

Īn cuprinsul actelor normative īn vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se īnlocuiesc după cum urmează:

a)"Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice" cu "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale";

b)"Ministerul Culturii" cu "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale";

c)"Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" şi "Autoritatea Naţională pentru Turism" cu "Ministerul Turismului" īn cazul prevederilor care reglementează activitatea īn domeniul turismului;

d)"Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" cu "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat" īn cazul prevederilor care reglementează activitatea īn domeniul comerţului, īntreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;

e)"Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" cu "Ministerul Economiei" īn cazul prevederilor care reglementează activitatea īn domeniul economiei;

f)"Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice" cu "Ministerul Educaţiei Naţionale" īn cazul prevederilor care reglementează activitatea īn domeniul educaţiei naţionale;

g)"Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice" cu "Ministerul Cercetării şi Inovării" īn cazul prevederilor care reglementează activitatea īn domeniul cercetării ştiinţifice;

h)"Ministerul Fondurilor Europene" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene";

i)"Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Mediului" īn cazul prevederilor care reglementează activitatea īn domeniul mediului;

j)"Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Apelor şi Pădurilor" īn cazul prevederilor care reglementează activitatea īn domeniul apelor şi pădurilor;

k)"Cancelaria Prim-Ministrului" cu "Secretariatul General al Guvernului", iar titulatura "şeful Cancelariei Prim-Ministrului" cu titulatura "secretarul general al Guvernului";

l)"Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene";

m)"Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională" cu "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale";

n)"Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic" cu "Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social";

o)"Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul" cu "Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul".

Art. 25

La data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică şi se completează după cum urmează:

I.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, īn subordinea directă a prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului īşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului funcţionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat;

b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, īn subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de doi secretari generali adjuncţi, cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului;"

2.La articolul 1 alineatul (1), litera c) se abrogă.

3.La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), g) şi h), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărāre a Guvernului."

4.După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului."

II.Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) personalul din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;"

10.La articolul 11, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f)aprobă strategiile, metodologiile, precum şi programele de dezvoltare economică a ţării, pe ramuri şi domenii de activitate;"

1.La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:

"c)personalul din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;"
(la data 11-Jun-2017 Art. 25, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul II completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 129/2017 )

"c)secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;"
(la data 11-Jun-2017 Art. 25, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 129/2017 )

2.Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20

Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărāre a Guvernului."

3.Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21

(1) Aparatul propriu de lucru al prim-ministrului este alcătuit din:

a) cabinetul prim-ministrului;

b) corpul secretarilor de stat şi al consilierilor de stat ai prim-ministrului.

(2) Normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

III.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1

Prim-ministrul, prin Secretariatul General al Guvernului, coordonează activitatea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

2.Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2

Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia aparatului propriu de lucru al prim-ministrului."

3.Articolul 3 se abrogă.

IV.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind īnfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Romānă" - S.A., publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Drepturile şi obligaţiile decurgānd din calitatea de acţionar unic al statului romān se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice."

2.La articolul 8, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

"(11) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de cāte ori se solicită de către Ministerul Finanţelor Publice situaţia economico-financiară a Loteriei Romāne, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate īn condiţiile legii, după caz."

3.Īn anexă, la articolul 7, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

"(3) Drepturile şi obligaţiile decurgānd din calitatea de acţionar unic al statului romān se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Reprezentanţii statului īn adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice."

4.Īn anexă, la articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării generale a acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse īn discuţie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin 15 zile īnainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor."

5.Īn anexă, la articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de cāte ori se solicită de către ministrul finanţelor publice situaţia economico-financiară a Loteriei Romāne, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate īn condiţiile legii."

V.Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, se abrogă.

VI.Articolul 12 alineatul (5) şi articolul 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

VII.Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată īn Monitorul oficial al Romāniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La anexa nr. I capitolul II, titlul literei B va avea următorul cuprins:

"B.Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului, Administraţiei Prezidenţiale, al serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului"

2.La anexa nr. II capitolul III subcapitolul IV: D, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat īn unităţile cultelor recunoscute din Romānia, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, se majorează cu un post de la 15.250 posturi la 15.251 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziţia «Cu studii superioare: gradul I» de la 3.018 posturi la 3.019 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.

3.La anexa nr. II capitolul III litera E, alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"- Art. 5

(1)Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase romāneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite īn vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a romānilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din Romānia, o sumă reprezentānd echivalentul īn lei a 209.000 de euro lunar."

VIII.La articolul 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"(9)Dispoziţiile alin. (1)-(7) se aplică şi personalului contractual din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice."

IX.Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin īn administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi īnfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"(1)Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, īn subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, are următoarele atribuţii:

...............................................................

(2)Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al agenţiei."

2.Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"- Art. 5

(1)Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct.

(2)Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)Directorul general şi directorul general adjunct īşi desfăşoară activitatea pe baza unor criterii de performanţă stabilite de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, incluse īn contractul de muncă.

(4)Activitatea directorului general şi a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(5)Directorul general, īn exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii şi instrucţiuni īn condiţiile legii.

(6)Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(7)Directorul general reprezintă Agenţia Domeniilor Statului īn raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi īn justiţie."

3.La articolul 51, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

"(2)Din Comitet fac parte reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Agenţiei Domeniilor Statului, ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ai Ministerului Apelor şi Pădurilor şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Componenţa nominală a Comitetului se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea instituţiilor reprezentate. Atribuţiile, modul de funcţionare şi remunerarea membrilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)Membrii Comitetului sunt remuneraţi din bugetul Agenţiei Domeniilor Statului, aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cuantumul maxim al indemnizaţiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, fără a putea depăşi 20% din nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat."

X.Articolele 23-27 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vānzării-cumpărării terenurilor agricole situate īn extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin īn administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi īnfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

XI.Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"«Art. 1

Īn sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit īn continuare demnitar, se īnţelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.»"

2.La anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului", nr. crt. 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Demnitar

Numărul total de posturi

«4.

Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului

8

5.

Secretarul general adjunct al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului


(la data 11-Jun-2017 Art. 25, subpunctul VI.. din capitolul II completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 129/2017 )

 

-****-

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Daniel Constantin

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader

Ministrul economiei,

Alexandru Petrescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Augustin Jianu

Ministrul consultării publice şi dialogului social,

Gabriel Petrea

Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul turismului,

Mircea-Titus Dobre

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul pentru romānii de pretutindeni,

Andreea Păstīrnac

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

ANEXĂ: Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a căror activitate este coordonată de prim-ministru

1.Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată īn subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

2.Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

3.Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

4.Agenţia pentru Agenda Digitală a Romāniei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii

5.Autoritatea Naţională de Management al Calităţii īn Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale īn domeniul managementului calităţii īn sănătate, īn subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

6.Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, īn subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat

7.Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

8.Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romānesc, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

9.Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din Romānia "Elie Wiesel", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

10.Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat īn subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

11.Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat

12.Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

13.Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

14.Laboratorul de Control Doping, instituţie publică, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 12 din data de 5 ianuarie 2017


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.